Erip och Auxilium slår sig samman för att stärka vårt gemensamma
erbjudande till våra kunder. Vi är ett företag som vill ha långa och bra
relationer med våra kunder. Det kan vi bara uppnå så länge ni som
kunder är nöjda. För att ni som kund ska bli nöjd lägger vi fokus på er
och era behov. Vi gör det genom att finnas där när ni behöver oss.

Vi blir Erip - Auxilium

Vi vill stärka vårt erbjudande till våra kunder, och ser då en sammanslagning av alla
våra resurser som ett naturligt steg. Vi kan erbjuda våra kunder kvalitativa produkter
och tjänster, mer hjälp i form av konsulttjänster, utbildning och installationer. Vi
utvecklar och marknadsför i dag ett flertal produkter inom leverantörsfakturahantering
(EFH) samt generell dokumenthantering. Dessa innehåller bland annat de populära
produkterna LevDoc, ZDoc, ScaDoc2011, Scala Doc, VisDoc samt AnyDoc.VI har
idag hundratals kunder som kör dessa system med väldig hög kundbelåtenhet.

Vi har funnits på denna marknad sedan tidigt 1990-tal och vi kom med vårt första
EFH system redan 1996. Detta var Scala Doc till affärssystemet Scala, som det hette
på den tiden. Idag har heter det företaget Epicor, och har systemet iScala. De flesta
kunderna vi har idag arbetar med LevDoc, som är integrerat med Visma
Administration. Det har vi arbetat med i drygt tio år. Vi har många kunder som har
varit med oss sedan dess, och fortfarande använder LevDoc dagligen i sin
verksamhet. Många säger att de inte kan klara sig utan detta.

Vårt mål blir nu att bli större, flexiblare och kunna vidareutveckla våra produkter och
tjänster, men även komma att erbjuda nya lösningar, som vi hoppas och tror att våra
kunder efterfrågar.

Support - Administration

Vi kommer att arbeta gemensamt, men vår verksamhet kommer att administreras
under bolaget Erip AB (www.erip.se), så alla kunder som tidigare direkt arbetat med Auxilium,
kommer att få samma och ännu bättre hjälp via Erip AB. Support kommer att ske via
support@erip.se och faktureringen, som tidigare kom från Auxilium Sverige AB
kommer nu att ske via Erip AB. I övrigt kommer allt att fungera som tidigare.


Peter Ewertz Isaksson                     Stefan Nordin
VD, Erip AB VD                               Auxilium Sverige AB