LogoTelefon: (08) - 661 30 90
E-post: info @ auxilium.se

 

 

Faktura och Dokumenthantering

 

Välkommen till Auxilium Sverige AB

Auxilium har sedan slutet på 90-talet utvecklat lösningar för dokumenthantering
och i synnerhet för leverantörsfakturahantering.

Våra produkter för fakturahantering kan hantera bilder (t.ex från en skanner) och
elektroniska dokument i form av XML-filer.

Många kunder skannar fakturor och registrerar manuellt i våra system medan
andra OCR-tolkar och registrerar automatiskt.

Våra produkter hanterar flödet av dokumenten från fakturamottagning via
registrering - kontering - attestering - slutbokning till sökning av dokument.

Överföringen av data till affärssystemet sker på olika sätt beroende på vilket system det är,
men oftast sker den helt automatiskt.

Vi har idag integrerade lösningar till flera olika affärssystem, bl.a Visma Administration,
Visma Compact, Visma Global, Visma Business, Briljant, Edison, iScala, Garp, Jeeves
Kvasar, Fortnox, BL Admin.

 

PF

Hur vill ni hantera era leverantörsfakturor? Med papper eller utan papper? Vill ni registrera fakturorna manuellet eller få hjälp med tolkning? Vi har lösningar för alla dessa fall.